Despre

RO

Proiectul artISt: parcurs.ideal derulat de Asociația ColectivA Cluj împreună cu compania franceză parteneră Nageurs de Nuit propune radiografierea pieței de muncă din domeniul artistic printr-o serie de modalități de explorare și documentare a parcursului artistic pe care tinerii absolvenți de teatru din România l-ar putea avea pornind de la studiile universitare necesare activității în domeniul teatral.

Totul a început în anul 2010 cu filmul documentar realizat de Roxane Borgna, bazat pe o serie de interviuri cu 10 proaspăt absolvenți ai Facultății de Teatru din Iași. În 2023, Roxane a revenit în România și a realizat 9 noi interviuri cu subiecții primului film, de data aceasta filmând în București, Iași, Timișoara și Cluj-Napoca.

Având în vedere contextul socio-economic și posibilitatea de a contextualiza parcursul carierei absolvenților de teatru la o distanță considerabilă de la prima întâlnire, există oportunitatea de a explora fenomenul angajabilității absolvenților facultăților de teatru, a parcursului lor profesional și personal prin intermediul artelor digitale în 2023, la o distanță considerabilă de prima întâlnire cu tinerii absolvenți din Iași 2010.

---

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin buget de la Ministerul Culturii.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

EN

The project artISt: parcurs.ideal, produced by the ColectivA Cluj Association together with the French partner company Nageurs de Nuit, aims at radiographing the labour market in the artistic field through a series of ways of exploring and documenting the artistic path that young theatre graduates in Romania could have starting from the university studies required for work in the theatre field.

It all started in 2010 with the documentary film made by Roxane Borgna, based on a series of interviews with 10 recent Faculty of Theatre in Iasi graduates. In 2023, Roxane returned to Romania and conducted 9 new interviews with the subjects of the first film, this time filming in Bucharest, Iasi, Timisoara and Cluj-Napoca.

Given the socio-economic context and the possibility to contextualise the career path of theatre graduates at a considerable distance from the first meeting, there is an opportunity to explore the phenomenon of employability of theatre graduates, their professional and personal path through digital arts in 2023, at a considerable distance from the first meeting with young graduates in Iasi 2010.

---

The project is part of the National Cultural Programme "Timisoara - European Capital of Culture in 2023" and is funded under the Grow Timișoara 2023 programme, implemented by the Center for Projects of the Timișoara Municipality, with sums allocated from the state budget, through the Ministry of Culture budget.

The project is co-financed by the Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the Administration of the National Cultural Fund position. AFCN is not responsible for the content of the project or the way in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the grantee.